Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

3 năm – lỗ hơn 273 tỷ đồng, Sông đà 7 nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công văn yêu cầu Công ty CP Sông Đà 7 giải trình nguyên nhân chứng khoán của Công ty này bị hủy niêm yết.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Công ty CP Sông Đà 7 đã lỗ 3 năm liên tiếp 2015 – 2017. Theo quy định cổ phiếu SD7 của công ty bị hủy niêm yết.

Trước đó theo báo cáo tài chính năm 2017 (công ty tự lập) của Công ty CP Sông Đà, doanh thu thuần đạt 189,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 triệu đồng, thoát lỗ liên tiếp 3 năm.

Tuy nhiên sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Báo cáo tài chính lật về tình trạng lỗ, điểm đặc biệt trong báo cáo tài chính kiểm toán của SD7 là khoản chi phí khác tăng 17 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 1 tỷ đồng so với báo cáo mà công ty tự lập. Như vậy, sau kiểm toán Công ty ghi nhận lỗ 17,59 tỷ đồng.

Tình hình kết quả kinh doanh bết bát với số lỗ lũy kế 3 năm 2015 – lỗ 14,59 tỷ đồng, năm 2016 – lỗ 211,32 tỷ đồng, tổng lỗ tính đến năm 2017 lên đến 243,5 tỷ đồng.

Riêng số lỗ năm 2017 – 17,59 tỷ đồng sẽ được SD7 ghi nhận vào số lỗ chưa phân phối trong năm 2017. Các khoản lỗ năm 2016 và 2015 đã được bù đắp thông qua sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Công ty phải gánh 17,6 tỷ đồng trong mục “Chi phí khác” là do tổn thất của dự án Dự án Khu đô thị Đồng Quang và Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang.

Ngoài ra, Phía kiểm toán cho biết hiện nay công ty không trích lập dự phòng vào Công ty CP Sông Đà 702 mà đang trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào khoản đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản và luyện kim Việt Nam và Công ty CP Thủy điện Nậm He.

Theo kế hoạch kinh doanh của đại hội cổ đông 2017, khoản lỗ đạt mức 11 tỷ đồng, trên thực tế đến nay, khoản lỗ đã tăng lên 17,6 tỷ. Đây là con số báo động dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Xem thêm:>> Công ty Cao su Quảng Nam rơi vào diện kiểm soát sau 2 năm lỗ liên tiếp