Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2018: PVI Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 35% kế hoạch năm – đạt 207 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chínhquý 1/2018 của Công ty CP PVI, Doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tăng nhẹ 4 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh với 181,4 tỷ đồng lợi nhuận gộp nhờ giá vốn giảm nhẹ – so với cùng kỳ năm ngoái tăng 10 tỷ đồng. Một nguồn thu đáng chú ý trong báo cáo tài chính kỳ này là doanh thu tài chính tăng 68 tỷ đồng so với quý 1 năm trước – đạt trên 169,1 tỷ đồng.


So với hồi đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 306 tỷ đồng – còn 910 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng giảm 300 tỷ đồng còn 360 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 544 tỷ đồng.

Về mục đầu tư tài chính ngắn hạn, tính đến thời điểm cuối quý 1/2018, khoản đầu tư tài chính này đạt 7.452 tỷ đồng, so với hồi đầu năm tăng 1.436 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh đạt 1.087 tỷ đồng – tương ứng với tăng 562 tỷ đồng. Về khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 1 năm, PVI tăng 887 tỷ đồng so với đầu năm – tương ứng 6.403 tỷ đồng. Khoản tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm giảm còn 560 tỷ đồng – giảm 320 tỷ đồng so với đầu năm


Đáng chú ý trong khoản đầu tư tài chính dài hạn, PVI hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư gần 5,5 tỷ đồng trong khi quý 1/2018 đã trích lập dự phòng gần 20,9 tỷ đồng. như vậy, sau khi trừ các loại chi phí, thuế khác, PVI báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2018 đạt 207,3 tỷ đồng, hoàn thành 35% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó.


Xem thêm:>> Kết quả kinh doanh quý 1/2018, Coteccons lãi 290 tỷ đồng – giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái


Theo đó, lợi nhuận sau thuế thuế tăng 57% so với cùng kỳ – đạt 171,8 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 3, PVI còn 3.478 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 956 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn chủ sở hữu đạt 7.261 tỷ đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu 2.342 tỷ đồng.