Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính CEO quý I/2018 tăng lợi nhuận 40%, hoàn thành 21% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố của CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán – CEO), doanh thu hợp nhất tăng 21% so với cùng kỳ – đạt 417 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 22% – đạt gần 185 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có chiều hướng chuyển dịch từ kinh doanh bất động sản sang cung cấp dịch vụ và hoạt động thương mại. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm từ 70% xuống còn 55% tỷ trọng doanh thu, hoạt động thương mại tăng gấp đôi từ 4%.
Cơ cấu doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của CEO trong quý I/2018 và quý I/2017. Nguồn: CEO.

 
Hoạt động tài chính lỗ ròng hơn 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 35% xuống còn 11,6 tỷ đồng, trong khi đó Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi tốc độ tăng của doanh thu, tăng 45% tương ứng tăng lên 59 tỷ đồng.

Tổng tài sản của CEO tại thời điểm cuối quý I là tăng 13% so với đầu năm – đạt gần 6.410 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 36%.

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2018 CEO trong trong quý I với mức lợi nhuận sau thuế tăng 40% – đạt 78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, so với kế hoạch kinh doanh đề ra đầu năm với mức lợi nhuận sau thuế đạt 370 tỷ đồng và 2.200 tỷ đồng thì đã thực hiện được 21% so với kế hoạch năm.


Hiện nay, CEO có 9 trong tổng số 11 công ty con đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản xây dựng, du lịch (bao gồm các đơn vị quản lý dự án ở Đảo Ngọc, Vân Đồn, Nha Trang, Phú Quốc) và 2 công ty con còn lại hoạt động trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực là (CEO Dịch vụ và Trường Cao đẳng Đại Việt).