Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính công ty mẹ Đạt Phương ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi lãi trong quý I

Theo báo cáo tài chínhriêng quý I/2018, Công Ty CP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) ghi nhận doanh thu tăng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước – đạt 354 tỷ đồng. Cơ cấu Doanh thu chủ yếu là 81% hợp đồng xây dựng, 5% doanh thu bán hàng; bên cạnh đó là doanh thu chuyển nhượng dự án cho công ty con giúp cho DPG đem về 46 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2018, Đạt Phương ghi nhận doanh thu giảm 201% so với năm trước – đạt 167,3 tỷ đồng. Lý giải về biến động này, phía đại diện Đạt Phương cho biết là do các nguồn thu từ đơn vị liên kết, công ty con, một số dự án mà Đạt Phương xây dựng phần thô phải bị loại bỏ. Trong số đó, doanh thu bán điện thương phẩm đạt 23%, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm 72% cơ cấu, còn lại phần nhỏ là doanh thu bán hàng hóa vật tư.

Với những biến động trên, tính đến 31/3/2018 Đạt Phương thu về 20,1 tỷ đồng lãi ròng hợp nhất, so với quý I/2017 giảm 17%. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ ghi nhận lãi ròng tăng gấp 2 lần – tương ứng đạt 18,8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý này, Đạt Phương đã thực hiện được 10% kế hoạch lợi nhuận năm và 17% kế hoạch doanh thu.

Theo lời giải thích của phía đại diện Đạt Phương, kỳ này kết quả thu lại không cao là do vướng ngày nghỉ lễ Tết, mảng xây lắp và mảng bán điện sẽ ghi nhận doanh thu lần lượt tại thời điểm nửa cuối năm và giữa năm. Đặc biệt vào tháng 5 tới dự án thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B sẽ phát điện tổ máy 1, trong khi đó tháng 6 sẽ phát điện tổ máy 2. Nếu chạy đủ một năm thì hai dự án này sẽ đem về lợi nhuận ngay trong năm nay.
Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Đạt Phương
Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Đạt Phương đạt 3.950 tỷ đồng, so với đầu kỳ tăng nhẹ (dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất). Cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 64% – đạt 2.530 tỷ đồng, trong đó là 1.892 tỷ đồng tài sản dở dang của dự án hu đô thị Đồng Nà, Võng Nhi và Nồi Rang và dự án thủy điện Sơn Trà. Còn lại chiếm 36% cơ cấu tài sản là tài sản dài hạn với 1.419 tỷ đồng, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đạt 804,7 tỷ đồng; tiền các khoản tương đương tiền đạt 377 tỷ đồng. Mặt khác, hiện Đạt Phương đang có khoản vay nợ tài chính lên đến 2.226 tỷ đồng phần lớn là 1.691 tỷ đồng nợ vay dài hạn.