Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính Dược Hậu Giang quý II/2018: doanh thu nhích chút xíu, lãi sau thuế giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính Dược Hậu Giang quý II/2018 mới được CTCP Dược Hậu Giang (Mã chứng khoán: DHG)  công bố gần đây, kết quả kỳ này có biến động lớn ở các chỉ tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp, các chỉ tiêu tài chính kỳ này cũng có mức tăng trưởng đầy tích cực tuy nhiên chỉ nhích ở mức rất nhẹ. 
báo cáo tài chính Dược Hậu Giang quý II/2018

Cụ thể, Dược Hậu Giang kết thúc 3 tháng quý II/2018 với kết quả doanh thu thuần kỳ này tăng trưởng 7% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái – tương ứng đạt 993 tỷ đồng, đồng hành cùng với mức tăng của doanh thu thuần, chỉ tiêu lợi nhuận gộp cũng tăng nhẹ 4% – tương ứng đạt 436 tỷ đồng, nhờ giá  vốn hàng bán kỳ này đạt 497 tỷ đồng  trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận chỉ tiêu này đạt 505 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, kỳ này Dược Hậu Giang ghi nhận tăng mạnh nguồn thu từ hoạt động tài chính với doanh thu tăng 29 tỷ đồng, nguyên nhân dẫn đến sự tăng mạnh này là do   lãi tiền gửi kỳ này tăng mạnh, ngược lại với đà tăng của doanh thu tài chính, kỳ này chi phí tài chính đạt mức giảm rất tích cực 2% – so với cùng kỳ năm ngoái đạt mốc 27 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này Dược Hậu Giang ghi nhận các khoản  chi phí tăng rất mạnh, cụ thể chi phí bán hàng đạt gần 183 tỷ đồng, tăng mạnh 32 tỷ đồng, tuy vậy kỳ này chi phí quản lý doanh nghiệp được kiềm chế ở mốc 69 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm mạnh 21%. 

Trước những “cơn sóng ngầm” của các chỉ tiêu kinh tế kỳ này của  Dược Hậu Giang, kỳ này công ty ghi nhận kết quả lãi trước thuế tăng nhẹ 6%, tuy nhiên kỳ này lãi sau thuế chỉ đạt 1396 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 25%. 
báo cáo tài chính Dược Hậu Giang quý II/2018
kết quả kinh doanh Dược Hậu Giang Quý II/2018

Giải thích về vấn đề lãi sau thuế giảm mạnh, Dược Hậu Giang cho biết kỳ này công ty phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp từ nửa đầu năm nay, tức 6 tháng của quý I và quý II/2018. Trước đó vào quý I, công ty xin sáp nhập công ty con vào công ty mẹ nên chưa tính thuế. Đồng thời quý 2 năm ngoái công ty tính thuế chưa theo mức điều chỉnh quy định năm 2016. 

Trong khi đó, sau khi sáp nhập hai công ty là Dược phẩm DHG và C In bao bì DHG 1 làm phát sinh thêm chi phí 25 tỷ đồng là khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cho hàng tồn kho.


Với kết quả đạt được trong quý II, tính tổng kết 6 tháng đầu năm công  ty ghi nhận kết quả doanh thu  thuần nhích nhẹ so với kết quả đạt được cùng kỳ năm ngoái – đạt 1.842 tỷ đồng, tuy nhiên kỳ này kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 14% so với cùng kỳ – đạt  310 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm hoàn thành được 48%