Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 Vinaconex: doanh thu thuần tăng trưởng tới 21%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (sàn niêm yết cổ phiếu HNX – mã chứng khoán: VCG ) công ty kết thúc quý II với kết quả doanh thu tăng trưởng khá ấn tượng.

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Cụ thể: chỉ tiêu doanh thu thuần đạt mốc tăng trưởng tới 21% so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái – tương ứng kết quả ghi nhận đạt 2.588 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn doanh thu của công ty đến từ mảng xây lắp với tỷ trọng là   67%,  theo sau là mảng bất động sản với đóng góp trong tổng doanh thu đạt 12% và  gần 10% sản xuất công nghiệp, phần nhỏ còn lại đến từ hoạt động tư vấn và khác.

Tuy doanh thu kỳ này tăng trưởng khá ấn tượng tuy nhiên công ty lạ có chi phí giá vốn tăng mạnh tới 29% điều này kéo lợi nhuận gộp của  công ty xuống còn gần 262 tỷ đồng – tương ứng so với kỳ trước giảm mạnh 25%.

Bên cạnh đó theo báo cáo tài chính quý II năm 2018 của Vinaconex, hiện công ty đang có khoản gần 726,7 tỷ đồng là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó chủ yếu đến từ khoản đầu tư công ty liên kết với giá trị ghi nhận cuối kỳ đạt 590 tỷ đồng; hơn 66,6 tỷ đồng trích lập dự phòng , và khoản 203,3 tỷ đồng góp vốn đơn vị khác.

Về các loại chi phí của công ty trong kỳ, công ty ghi nhận biến động không lớn so với cùng kỳ – chi phí quản lý doanh nghiệp  giảm nhẹ 2% tuy nhiên chi phí bán hàng tăng nhẹ 2%. Với những biến động trên, Vinaconex kết thúc quý II với kết quả lãi ròng giảm sâu 47% so với quý II năm ngoái – đạt 85,8 tỷ đồng.

Tổng kết ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm công ty  đạt kết quả doanh thu thuần tăng nhẹ 4% – đạt 4.353 tỷ đồng, Tuy nhiên, diễn biến ở chiều ngược lại, lợi nhuận ròng của Vinaconex giảm mạnh tới 51% chỉ đạt vỏn vẹn 134 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Kết thúc nửa đầu năm 2018 công ty mới thực hiện được 27% kế hoạch về lợi nhuận trong khi đã hoàn thành được 97% kế hoạch doanh thu cả năm

Cũng theo báo cáo tài chính quý II năm 2018 của Vinaconex, kỳ này công ty ghi nhận kết quả tổng tài sản giảm nhẹ so với đầu kỳ tới 7% –   đạt 20.172 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là Tài sản ngắn hạn chiếm tới 60% trong cơ cấu tổng tài sản, riêng khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.634 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 Vinaconex

Đáng chú ý phần lớn khoản phải thu đến từ hơn 976 tỷ đồng của công ty LD TNHH phát triển DTM An Khánh ( với dự án khu đô thị Splendora) ; xếp thứ hai với hơn 847 tỷ đồng là chủ đầu tư các hợp đồng xây lắp từ công ty mẹ và  gần 1.819 tỷ đồng khoản nợ khách hàng ngắn hạn khác

Về hàng tồn kho tính đến thời điểm cuối quý II công ty ghi nhận còn 3.489 tỷ đồng hàng tồn kho, Trong đó có gần 56,9 tỷ đồng là nguyên vật liệu và gần 3.367 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Bên cạnh đó, công ty có 1.761 tỷ đồng tiền lưu ở khoản tài sản dở dang dài hạn, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với tổng giá trị đạt gần 581 tỷ đồng tại các dự án nhưng phần lớn là nằm ở dự án Cái Giá, Cát Bà với 97% giá trị.

Bên cạnh đó công ty cũng có kết quả ghi nhận tiền và tiền gửi  2.765 tỷ đồng. Về báo cáo về chỉ tiêu nguồn vốn, công ty ghi nhận kết quả vay nợ chiếm tới 31% tổng nợ phải trả, bên cạnh đó, phần lớn là nợ ngắn hạn với  2.239 tỷ đồng – chiếm  57% tổng tổng nợ phải trả.

Tính đến cuối tháng 6, công  ty ghi nhận kết quả lãi sau thuế đạt  548 tỷ đồng, trong khi lợi ích của cổ đông không kiểm soát hơn 1.141 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vinaconex 355 tỷ đồng khoản thặng dư vốn cổ phần và 931 tỷ đồng là sở hữu quỹ đầu tư phát triển