Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Báo cáo tài chính quý I/2018, Đường sắt Việt Nam giảm lãi mạnh

Theo báo cáo tài chínhquý I/2018 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Lợi nhuận sau thuế còn 102 tỷ đồng, giảm đến 24% so với năm trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng hơn 16% so với năm trước – đạt xấp xỉ 7.738 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu chủ yếu đến từ Hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá – chiếm 55% tỷ trọng trong tổng doanh thu – tương ứng đạt 4.226 tỷ đồng. Còn lại là do các hoạt động chữa kết cấu hạ tầng, dịch vụ công nghiệp, thông tin tín hiệu đường sắt…
Tuyến đường sắt Bắc – Nam

Lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng, so với năm ngoái giảm đến 24%, do doanh thu tài chính giảm phân nửa, trong khi đó chi phí bán hàng tăng gấp năm lần, các khoản đầu tư không còn đem về lợi nhuận là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận giảm mạnh.

So với kế hoạch kinh doanh được đề ra đầu năm, doanh thu đạt 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 138 tỷ đồng. thì những chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã thực hiện trong quý này vẫn cách kế hoach một khoảng cách khá xa. Cũng theo báo cáo tài chính năm 2017, Tổng tài sản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt 20.370 tỷ đồng so với năm trước giảm hơn 400 tỷ đồng.  Hầu hết cơ cấu trong tổng tài sản là tài sản cố định hữu hình như máy móc, nhà cửa, phương tiện vận tải.

Trong năm 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt nhiệm vụ trong tâm là điều chỉnh giá cước đảm bảo cạnh tranh với thị trường vận tải nội địa mà vẫn đảm bảo cân đối thu chi và có lãi, ngoài ra mục tiêu chính là đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ đa dạng khách hàng từ bình dân đến cao cấp.

Sau khi được phê duyệt điều chính vốn điều lệ từ 2.268 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2019, dự kiến trong năm 2018 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư 100 đầu máy công suất lớn nhằm tăng sản lượng vận chuyển hành khách gấp đôi đến năm 2020.