Báo cáo tài chính, Doanh nghiệp nhà nước, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Báo cáo tài chính quý I/2018 Sabeco giảm gần 3% lãi sau thế, mỗi ngày chi khoảng 2,6 tỷ đồng cho quảng cáo tiếp thị

Theo báo cáo tài chính quý I/2018, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – Mã chứng khoán: SAB) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước – đạt 7.810 tỷ đồng.

Tuy nhiên đáng chú ý trong kỳ này là tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng chậm hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán khiến cho lợi nhuận gộp giảm 10% so với quý I/2017.  Bên cạnh đó, doanh thu tài chính kỳ này giảm mạnh chỉ đạt 137,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước giảm 5% nguyên nhân là giảm phần cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.

Đáng chú ý, kỳ này khoản thu lãi tiền gửi, tiền cho vay trong quý này tăng mạnh lên mức 60% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức 131 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I, 41% tổng tài sản của Sabeco là tiền gửi ngân hàng, hiện đang có 8.556 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên/dưới 3 tháng và dưới 1 năm.

Các chi phí trong quý này cũng giảm mạnh 33% với chi phí bán hàng và chi phí quảng cáo, tiếp thị đạt 233,7 tỷ đồng. Như vậy, Trung bình mỗi ngày Sabeco tốn 2,6 tỷ đồng chi phí quảng cáo tiếp thị.

Như vậy, Kết thúc quý I lãi sau thuế giảm nhẹ 2,7% so với quý I/2017 với 1.155,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.113,5 tỷ đồng, lãi trên mỗi cổ phiếu – EPS đạt 1.736 đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2018 
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 6.934 tỷ đồng trên vốn điều lệ đạt 6.412,8 tỷ đồng. Hiện nay Sabeco đang là doanh nghiệp có lượng tiền nhàn rỗi lớn nhất trên sàn với 9.479 tỷ đồng tiền nhàn rỗi kết thúc quý I, tuy đã giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nhưng so với tổng tài sản lượng tiền này đã bằng 46%.

Đây là kỳ kinh doanh đầu tiên có sự xuất hiện của cổ đông lớn Thái Lan – Công ty TNHH Vietnam Beverage tuy chưa nắm quyền điều hành nhưng cũng đang nắm giữ 51% cổ phần.

Về diễn biến cổ phiếu SAB, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5 cổ phiếu SAB đạt mức giá 219.000đ/cp với sắc xanh, so với lần đạt đỉnh phiên giao dịch ngày 27/3 ở mức giá 244.200đ/cp – đã giảm 10,32%.

Diễn biến cổ phiếu SAB trong 3 tháng gần đây (Nguồn: VNDirect)