Báo cáo tài chính, Chân dung doanh nghiệp, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính quý I/2018 Viettel Global: kết quả kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc

Theo báo cáo tài chính quý I/2018 của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, với kết quả này tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ở mức ổn định. Tuy nhiên, kỳ này Viettel Global ghi nhận lãi gộp so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng 42% – tương ứng đạt 904 tỷ đồng, nguyên nhân chính là do giá vốn giảm mạnh giúp 
báo cáo tài chính

Đáng chú ý, kỳ này nhờ  lãi chênh lệch tỷ giá đột biến  khiến cho Doanh thu tài chính lên mức 550 tỷ đồng – tăng mạnh gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, được biết phần lãi chênh lệch tỷ giá đã đem về 428 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận khoản này chỉ đạt 13 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, kỳ này song hành cùng tốc độ tăng trưởng doanh thu tài chính, phần chi phí của hoạt động này cũng tăng mạnh khiến cho Viettel Gobal phải ghi nhận lỗ tài chính lên đến 32 tỷ đồng. 
Trước biến động tăng các khoản chi phí khác lên mức quá cao mặc dù so với kết quả năm trước đã có cải thiện đáng kể, khiến cho lãi trước thuế của Viettel Globla ghi nhận chỉ đạt 14 tỷ đồng lãi trước thuế, cùng kỳ năm ngoái lỗ 139 tỷ đồng. 
Theo báo cáo tài chính của Viettel Global, quý I vừa qua Tổng công ty đã chi 121 tỷ đồng cho khoản thuế thu nhập doanh nghiệp khiến  cho kỳ này công ty buộc phải tiếp tục báo lỗ hơn 108 tỷ đồng sau thuế, 
Theo quy định, công ty mẹ phải chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 20%, các công ty liên kết và công ty con tùy từng thuế suất khác nhau, nhưng cao nhất có công ty Viettel Cameroon phải chịu thuế suất lên đến 33% thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Tính đến thời điểm kết thúc 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận đạt gần  51.688 tỷ đồng  tổng tài sản so với hồi đầu năm giảm nhẹ (tổng tài sản của Viettel Global hồi đầu năm đạt 51.967 tỷ đồng). Tổng nợ vay chiếm 38% trong cơ cấu tổng tài sản- tương ứng đạt 19.925 tỷ đồng, . tính hết quý I, Vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt 18.335 tỷ đồng, đáng chú ý  kỳ này công ty cũng ghi nhận lỗ lũy kế đạt mức gần 3.600 tỷ đồng.
báo cáo tài chính

Đại diện Viettel Global lý giải về nguyên nhân giúp kết quả kinh doanh của Viettel Global kỳ này có mức tăng tưởng tích cực là do 2 nguyên nhân chính, do diễn biến tỷ giá có chuyển biến tích cực ở thị trường Châu Phi và các thị trường quốc tế mà công ty đang đầu tư đang đem lại kết quả rất tốt, cụ thể là tính  đến thời điểm cuối tháng 6, Viettel ghi nhận có 7/9 thị trường nước ngoài đã đem lại kết quả lãi gồm thị trường Mozambique , Lào, Campuchia, Cameroon, Haiti, Đông Timor và Burundi