Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính quý II/2018 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre: tăng trưởng ấn tượng nhờ doanh thu tài chính khổng lồ

Theo công bố báo cáo tài chính quý II/2018 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT) kỳ này công ty ghi nhận kết quả khá tích cực với các chỉ tiêu danh thu và cả lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng đầy ấn tượng so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.
báo cáo tài chính quý II/2018
Theo công bố trong báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của ABT riêng quý 2 đã có mức tăng trưởng rất ấn tượng với chỉ tiêu doanh thu thuần so với cùng kỳ năm ngoái tăng 29% – tương ứng đạt 106,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp so với cùng kỳ 2017 tăng trưởng mạnh 193,3% – đạt đạt 26,4 tỷ đồng, nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp đạt mức “phi mã” là do kỳ này công ty ghi nhận giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ.
Ngoài tăng trưởng mạnh về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kết quả hoạt động tài chính của công ty kỳ này cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng – cao gấp 2 lần so với kết quả đạt được trong năm 2018 – đạt 15,36 tỷ đồng doanh thu tài chính. Ở chiều ngược lại, các khoản chi phí của công ty kỳ này không có biến động lớn đã tạo đà tăng vọt về kết quả lợi nhuận sau thuế với kết quả ghi nhận trong kỳ này đạt 29,36 tỷ đồng  trong khi  đó năm ngoái công ty ghi nhận kết quả quý II chỉ vỏn vẹn với con số 4,7 tỷ đồng.
Với kết quả ấn tượng đạt được trong quý II/2018, tính lũy kế nửa đầu năm 2018, công ty ghi nhận kết quả doanh thu thuần so với cùng kỳ tăng nhẹ 7,7% – tương ứng đạt 195,8 tỷ đồng, tuy doanh thu tăng nhẹ nhưng kết quả lãi ròng của công ty tăng mạnh – gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 38,3 tỷ đồn, nguyên nhân lãi ròng có kết quả tăng vọt là  nhờ kỳ này công ty đã nỗ lực tiết kiệm giá vốn và nguồn thu lớn từ hoạt động tài chính, với lãi ròng đạt 38,3 tỷ đồng, tính đến thời điểm này EPS của công ty đạt 3.449 tỷ đồng.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng mạnh của kết quả lợi nhuận, công ty cho biết do sản lượng tiêu thụ trong kỳ này tăng 9,23% giúp, đồng thời công ty tập trung sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng góp phần kéo giá bán sản phẩm tăng đến mức 20%.
báo cáo tài chính quý II/2018

Như đã nhắc ở trên, công ty đầu năm nay đã ghi nhận một khoản thu khổng lồ đến từ doanh thu tài chính cao, với tiền cổ tức và lợi nhuận được chia nên công ty ghi nhận  11,7 tỷ đồng  doanh thu tài chính. Tính đến thời điểm kết thúc kết thúc quý II/2018, công ty còn khoản và còn 160,2 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.