Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Công ty Cao su Quảng Nam rơi vào diện kiểm soát sau 2 năm lỗ liên tiếp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức thông báo cổ phiếu VHG của Công ty cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam sẽ bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 19/4/2018 do hai năm thua lỗ liên tiếp..
Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 và 2016, VHG lỗ liên tiếp với con số 32.6 tỷ đồng (năm 2016) và 1.179 tỷ đồng (năm 2017).
Bởi vậy, sau quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), kể từ ngày 19/4/2018 cổ phiếu VHG của công ty này sẽ bị hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận thay vì được giao dịch cả hai phiên sáng và chiều)
Sau đó chứng khoán của Công ty Cao su Quảng Nam chỉ được quay lại giao dịch toàn thời gian dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Diễn biến cổ phiếu VHG trong 6 tháng gần đây (Nguồn: CafeF)
Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017, Công ty lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính dài hạn khác tại Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây theo giá trị sổ sách với số tiền là 170,3 tỷ đồng (giá trị có thể thu hồi tại 31/12/2017.) 

Theo quy định, Công ty không phải trích lập số tiền nêu trên. Bởi vậy phía kiểm toán ngoại trừ khoản chi phí đó giúp khoản lỗ giảm từ 1.042 tỷ đồng xuống 871 tỷ đồng. Kéo lợi nhuận sau thuế giảm lỗ từ 926 tỷ đồng xuống 755 tỷ đồng. Khoản chi tiêu dự phòng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giảm xuống còn 515 tỷ.
Ngoài ra một điểm đáng chú ý trong thuyết minh báo cáo tài chính mục VII.5, hiện tại Công ty chỉ còn đầu tư vào hai công ty con là Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Quảng Nam, Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Nam và một công ty liên kết là Công ty cổ phần Phát triển BĐS Tây Hồ Tây. Và các khoản đầu tư này hiện đang thể hiện thua lỗ, khó có khả năng thu hồi vốn đầu tư ban đầu. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng thừa nhận đang phải tạm ngưng các hoạt động kinh doanh trong năm, nhân sự giảm sút làm cho phía kiểm toán cho rằng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của VHG.