Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Vốn điều lệ

Đại hội cổ đông Sacomreal ước tính lãi sau thuế công ty mẹ giảm 30% so với cùng kỳ dự kiến trình thù lao 680 triệu/tháng thành viên HĐQT

Vừa qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal/TTC Land – Mã: SCR) công bố tờ trình đại hội cổ đông thường niên2018, Nội dung về mục tiêu kinh doanh năm 2018, SCR đặt mục tiêu tăng 2% so với năm trước – đạt 2.075 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Nhưng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến giảm 30% tương ứng 160 tỷ đồng.
Dự án Jamona Golden Silk, quận 7, HCM (chủ đầu tư: TTC Land)

Quỹ đầu tư phát triển được trích từ Khoản lãi ròng với hơn 16 tỷ đồng, quỹ quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích khoảng 24 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại khoảng 120 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 không thấp hơn 7%.
Ngoài ra, SCR SCR dự kiến chào bán hơn 212 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000đ/cp với tỷ lệ 67% (cứ mỗi cổ đông sở hữu 100cp tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được mua 100 quyền, mỗi 100 quyền sẽ được mua 67 cổ phiếu mới. Ước tính tổng giá trị cổ phần chào bán vượt 2.124 tỷ đồng.
Nguồn vốn bán 212 triệu cổ phiếu này để tăng sở hữu lên 51% vốn – tương ứng 367 tỷ đồng của Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh, tăng tỷ lệ sở hữu lên 50% vốn điều lệ cua công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công – mua 11% tương ứng với 137,5 triệu đồng, và mua 78,82% vốn – trị giá gần 1.600 tỷ đồng của CTCP Toàn Hải Vân. Dự kiến nếu chào bán không thành công Công ty sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn vay khác để thực hiện kế hoạch đầu tư.
Tại thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách cổ phiểu SCR đạt 14.285 đồng/cp (theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2017). Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 70% sổ sách của Công ty và bằng 77.34% so với giá trị thị trường của cổ phiếu SCR là 12.930đ/cp (theo giá đóng cửa bình quân 10 phiên gần nhất từ 19/3 – 30/3/2018)


Diễn biến giao dịch cổ phiếu SCR trong 3 tháng qua: Nguồn VNDirect
Ngoài ra, dự kiến trong đại hội cổ đông sắp tới, công ty sẽ trình miễn nhiện các thành viên HĐQT, ông Đỗ Huy Hiệp, ông Nguyễn Thế Vinh và cùng 3 kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Bích Loan, ông Nguyễn Tâm Hòa và ông Lâm Minh Châu. Đồng thời trong đại hội sẽ đề cập đến mức thù lao của HĐQT được đề xuất 680 triệu đồng/tháng bao gồm tháng lương thứ 13