Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Dự kiến trình đại hội cổ đông Masan Consumer chia cổ tức bằng tiền lên đến 45%

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã chứng khoán: MCH) dự kiến trình đại hội cổ đôngmục tiêu năm 2018 đạt 7.000 – 18.500 tỷ đồng doanh thu tương ứng với mức tăng trưởng từ 29 – 40% so với năm 2017. Mục tiêu lợi nhuận sau thế tăng 45 – 59% tương ứng đạt từ 3.100 đến 3.400 tỷ đồng.g.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Masan

Ngoài ra, Masan Consumer trình đại hội cổ đông 2018 cho ý kiến về kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 4.500đ/cp tương ứng với tỷ lệ 45%.
Bên cạnh đó, Công ty cũng trình dự kiến trích nguồn vốn phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần có giá trị gần 5.100 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017- dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần).
Masan Consumer sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho người lao động trong công ty, số lượng cổ phiếu không quá 5,4 triệu cổ phiếu tương ứng không vượt quá 1% vốn điều lệ.
Theo báo cáo tài chính năm 2017, Công ty đạt doanh thu thuần giảm 4% so với năm trước với 13.213 tỷ đồng, kéo theo lãi sau thuế giảm 20% – tương ứng đạt 2.246 tỷ đồng. Do vậy phần lợi nhuận năm 2017 chia cho chủ sở hữu công ty cũng giảm 20% – tương ứng với 2.132 tỷ đồng.Masan Consumer là công ty con của Công ty TNHH MasanConsumer Holdings – một công ty con của CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, mã chứng khoán: MSN). Hiện các sản phẩm của Công ty chiếm thị phần lớn đối với thị trường hàng tiêu dùng Việt nam như gia vị (nước tương Chinsu, nước mắm Nam Ngư, Chinsu), cà phê (vinacafe), mỳ ăn liền (Omachi, Sagami, Kokomi)