Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Giảm lợi nhuận so với năm 2016, Vocarimex vẫn vượt 50% kế hoạch năm

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, kết quả kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – Mã chứng khoán: VOC) có phần thụt lùi với doanh thu thuần giảm gần 21% so với năm trước tương ứng với giảm gần 4.390 tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu kinh doanh của Vocarimex

Ngoài ra, các khoản chi phí gồm: chi phí bán hàng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm đáng kể so vơi năm 2016. Riêng chi phí bán hàng giảm 75 tỷ đồng tương ứng với 69%.

Đồng thời, Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 14% tương ứng với 300 tỷ đồng so với năm trước. Tuy nhiên, so với kế hoạch đặt ra vào năm trước thì công ty đã vượt tới 50%.

Trong năm 2017, Công ty liên kết Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (Calofic) đem lại mức lợi nhuận gần 153 tỷ đồng – đây là công ty liên kết đem lại lợi nhuận cao nhất cho Vocarmex. Bên cạnh đó, CTCP Dầu thực vật Tân Bình và Các công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc (Nortalic) đã xóa tên trong danh sách công ty liên kết tại Vocarimex.

Tổng giá trị tài sản của Vocarimex đạt 3.040 tỷ đồng – tăng 8% so với số liệu đầu năm (tính đến 31/12/2017). Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng lên đạt mức 443 tỷ đồng tương ứng với tăng lên 30%, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên gần 291 tỷ đồng – tăng khoảng 95%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, Vốn chủ sở hữu của Vocarimex đạt mức 64%. Tuy nhiên, nợ phải trả chiếm gần nửa là 500 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn.
Diễn biến giá cổ phiếu VOC tính từ đầu năm 2018 đến nay (Nguồn: VNDirect)
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/4/2018, mã cổ phiếu VOC của Vocarimex đạt thị giá 18.300đ/cp. Kéo giá trị vốn hóa chạm mức 2.200 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Voricamex, Bộ Công thương năm giữ 36,3% vốn tương ứng với 44,2 triệu cổ phần, cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) nắm giữ 51% vốn tương ứng với 62,1 triệu cổ phần, đưa công ty này lên đang nắm quyền chi phối tại Vocarimex.

Đối với lĩnh vực kinh doanh dầu ăn, Dầu ăn Tường Phát cũng có kết quả kinh doanh khởi sắc với 4.338 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018

Xem thêm: >> Đại hội cổ đông Vissan 2018: phát triển kinh doanh thực phẩm sống trên Internet?