Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh PV Machino quý II/2018: doanh thu tài chính lại một lần cứu lãi

Theo báo cáo kết quả kinh doanh PV Machino quý II/2018 –  công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino – Mã chứng khoán: PVM) vừa công bố mới đây, công ty kết thúc 3 tháng quý II với  kết quả doanh thu thuần quý II/2018 tăng trưởng gấp đôi so với kết quả cùng kỳ năm ngoái – tương ứng kỳ này  đạt 264 tỷ đồng. 
kết quả kinh doanh PV Machino quý II/2018
Tuy vậy, những tưởng kỳ này công ty sẽ đạt kết quả ấn tượng về lợi nhuận nhưng do chi phí giá vốn “tăng quá nhanh quá nguy hiểm” với mức biên lợi nhuận  gộp ghi nhận cuối kỳ chưa đến 1% – chỉ đạt 0,73%. Như vậy, lũy kế nửa đầu năm 2018,  PV Machino ghi nhận  Doanh thu giảm nhẹ 5% – chỉ đạt 436,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, kỳ này công ty vẫn giữ nguyên phong độ với nguồn thu khủng từ Doanh thu tài chính, kết thúc quý 2, công ty ghi nhận nguồn thu lớn từ cổ tức cùng lãi được chia từ các công ty liên doanh với  60 tỷ đồng, tuy vậy thực tế khoản thu này so với cùng kỳ năm ngoái giảm trên 22%; ở chiều tích cực khác, chi phí tài chính quý 2 cũng không biến động lớn. 
Về chi phí kỳ này công ty ghi nhận tăng mạnh về chỉ tiêu chi phí bán hàng – so với cùng kỳ tăng 24%, tuy nhiên ở diễn biến ngược lại, kỳ này  PV Machino dè dặt hơn với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23%.
Với những biến động trên, kết thúc quý II, công ty ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 17% – tương ứng đạt 13 tỷ đồng. Tổng kết nửa đầu năm 2018 của PV Machino, công ty tăng trưởng 42% so với cùng kỳ về kết quả lãi – tương ứng đạt 20 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm ngày 30/6/2018, công ty ghi nhận tổng tài sản giảm 42 tỷ đồng  so với kết quả ghi nhận hồi đầu năm – tương ứng đạt  651 tỷ đồng, theo những gì thể hiện trên bảng cân đối kế toán của PV Machino, giảm phần lớn do giảm tài sản ngắn hạn.
Ở diễn biến ngược lại, khoản mục tiền và tương đương tiền đã đóng góp tăng 13 tỷ đồng, bên cạnh đó đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 50 tỷ đồng cũng là các khoản tiền gửi; tổng giá trị đạt 180 tỷ đồng.
kết quả kinh doanh PV Machino quý II/2018

Theo thông tin mới nhất từ PV Machino, công ty sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức tiền mặt 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 9/8/2018 với tỷ lệ 3,5% cho cổ đông, và công ty cũng có kế hoạch tiếp tục trả cổ tức cho năm 2017  với tỷ lệ 0,67% với nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2017 trở về trước, dự kiến công ty sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 30/8/2018).