Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Kết quả kinh doanh quý 1/2018: Sudico lãi gấp… 25 lần nhờ chuyển nhượng vốn góp

Theo báo cáo tài chínhquý 1/2018, Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã Chứng khoán: SJS) công bố doanh thu thuần tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 15,6 tỷ đồng, Lãi gộp đạt 1,7 tỷ đồng – so với quý 1/2017 giảm nhẹ.

Đáng chú ý tại Báo cáo tài chính kỳ này là khoản thu nhập từ hoạt động tài chính đạt 62,6 tỷ đồng kéo lãi ròng SJS báo lãi ròng hơn 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái – 2 tỷ đồng – tăng lên 25 lần.

Phía công ty cho biết nguyên nhân có khoản thu đột biến tăng là do hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của Sudico tại Công ty TNHH Sudico Miền Nam – công ty con của SJC.

Tính đến ngày 31/3/2018, Sudico đang có 407 tỷ đồng hàng tồn kho chiếm 54% trong tổng tài sản, trong đó dự án Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì – 176 tỷ đồng và 3.213 tỷ đồng dự án Khu Đô thị Nam An Khánh.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018 sắp diễn ra, Sudico dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 745 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuê đạt 132 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018 phía công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư để đảm bảo đúng cam kết các dự án bất động sản như: Dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân, Dự án Khu ĐTM Nam An Khánh và Nam An Khánh mở rộng, Khu nhà ở Văn La.. Riêng về dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Văn La công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh khai thác hiệu quả để chuẩn bị cho công tác dự án Nam An Khánh phần mở rộng và đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác quy hoạch chuẩn bị đầu tư dự án Tiến Xuân.

Trước đó theo báo cáo tài chính năm 2017, Sudico âm hơn 20 tỷ đồng doanh thu thuần, trong khi năm ngoái công ty báo doanh thu thuầm đạt hơn 514 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ giảm 25,5% so với năm trước – đạt 131 tỷ đồng
Diễn biến cổ phiếu SJS trong 3 tháng trở lại đây (Nguồn: VNDirect)

Về diễn biến cổ phiếu SJS, tính đến thời điểm 11h10 trong phiên giao dịch ngày 23/04/2018 giá cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng – đạt 25.500đ/cp