Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý I/2018, VEAM tăng trưởng 59% doanh thu

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM), doanh thu hợp nhất tăng trưởng 59% tương ứng đạt 1.740 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 13% nguyên nhân do giá vốn hàng bán lại tăng với tốc độ cao hơn doanh thu, kết quả kỳ này VAEM thu về 1.040 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, so với cùng kỳ năm ngoái
Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2017, VAEM đã thu được những thành quả rất tích cực từ 3 công ty liên doanh là Honda Việt Nam, Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam, cụ thể mỗi năm 3 doanh nghiệp liên kết này đem về cho VAEM 4-5.000 tỷ đồng, quý I/2018 cũng không ngoại lệ với những kết quả rất khả quan.


Đáng chú ý tại báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này là khoản thu từ hoạt động liên doanh liên kết với tốc độ tăng trưởng lên đến 29% – tương ứng kỳ này lãi từ hoạt động này đạt 1.059 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2018, VAEM đạt 22.850 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, Hàng tồn kho đạt 3.500 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm phần lớn – đạt 10.821 tỷ đồng, tài sản cố định đạt 2.316 tỷ đồng.Vốn chủ sở hữu đạt mức 18.609 tỷ đồng không có biến động nhiều so với đầu năm, trong đó còn 5.000 tỷ lãi sau thuế chưa phân phối. Nợ phải trả so với đầu năm giảm 500 triệu đồng, đạt 4.241 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 3, VEAM có 13 công ty con, trong đó 4 chi nhánh và 7 công ty liên kết. Nhóm công ty liên kết này đã đem về nguồn thu khổng lồ chỉ trong quý I vừa qua với hơn 1.000 tỷ cho VEAM, với mức sở hữu tại các công ty này cụ thể là Nakyco (49% vốn), VEAM Hồ Tây (29%), Honda Việt Nam (30%), Ford Việt Nam (25%), Toyota Việt Nam (20%), Matexim Hải Phòng (20,38%) và Cơ khí An Giang (47,41%).


Năm 2018 này sẽ là năm đánh dấu sự kiện đặc biệt trong lịch sử phát triển với sự kiện niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, trước đó vào ngày 1/11/2017 VAEM đã công bố nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSD – Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán là VAE – khối lượng cổ phiếu lên đến gần 1,33 tỷ cổ phiếu.