Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý I, DIG lãi đậm nhờ chuyển nhượng 2 dự án lớn

Theo kết quả kinh doanhquý I của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp – Mã chứng khoán: DIG) công bố, doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng 41% so với quý I/2017 – đạt 352 tỷ đồng, Biên lợi nhuận gộp kéo lên mức 22%.

So với khoản lỗ 16 tỷ đồng trong năm trước, DIG có mức tăng trưởng kinh ngạc tại chỉ tiêu lãi sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ. Kết thúc quý I năm 2018 DIG thu về 9 tỷ đồng lãi sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ. Kỳ này chuyển nhượng đất khu đô thị mới nam Vĩnh Yên giúp DIG thu về khoản doanh thu tăng 143 tỷ đồng, chuyển nhượng căn hộ dự án DIC Phoenix tăng gần 113 tỷ đồng

Đáng chú ý, hợp đồng liên doanh ATA không được công ty ghi nhận doanh thu tornh khi cùng kỳ năm ngoái đã đem lại 43 tỷ đồng cho DIG. Thêm vào đó, dự án An Sơn kỳ này không còn ghi nhận doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đã ghi nhận hết doanh thu từ trước.
Cơ cấu doanh thu quý I của DIG

Doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) giảm gần 14 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh hàng hóa giảm 24 tỷ đồng, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm trên 44 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản lỗ tại các công ty liên kết cũng có chuyển biến tích cực khi giảm trên 4 tỷ đồng trong kỳ này. Do đó, lợi nhuận đã chuyển từ lỗ sang lãi trong quý I năm nay.

Giá trị hàng tồn kho không có nhiều biến động, tính đến thời điểm kết thúc quý I/2018 giá trị này đạt gần 3.550 tỷ đồng, chủ yếu tập chung ở các dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (860 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái Đại Phước (840 tỷ đồng) và căn hộ cao cấp Phoenix giai đoạn 1 – 335 tỷ đồng, căn hộ cao cấp Phoenix giai đoạn 2 – đạt 414 tỷ đồng.

Điểm lại hoạt động kinh doanh năm 2017, DIG ghi nhận 1.737 ry đồng doanh thu hợp nhất và đạt 202 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2018, DIG đặt kế hoạch kinh doanh đạt 2.600 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng. Kết quả, kết thúc 3 tháng kinh doanh đầu năm, DIG thu về hơn 8,87 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, DIG với kết quả đạt được tại quý I mới chỉ thực hiện được 2,5% kế hoạch kinh doanh đề ra hồi đầu năm. Chốt phiên giao dịch ngày 16/50, cổ phiếu DIG đạt mức giá 22.900đ/cp

Diễn biến cổ phiếu DIG trong 3 tháng gần đây (Nguồn: VNDirect)