Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Lãi 655 tỷ đồng năm 2017, lương bình quân trên 23 triệu đồng/tháng cho nhân viên tại Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Theo báo cáo tài chính năm 2017, CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tổng doanh thu đạt 1.725 tỷ đồng, vượt 13,7% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế tăng 32% so với năm trước – đạt trên 655 tỷ đồng, so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đề ra năm trước vượt 33,8%


Với kết quả kinh doanh khởi sắc, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2017 lên đến 18% thay vì 10% như kế hoạch trước đó.

Điểm đáng chú ý tại báo cáo tài chính là mức lương bình quân của cán bộ nhân viên công ty khoảng 22,3 triệu đồng/người/tháng với tổng 264 người (tính đến 31/12/2017) trong đó có 4 thạc sỹ, 119 đại học, 74 cao đẳng, trung cấp và 67 công nhân.

Về kế hoạch kinh doanhnăm tới, Công ty đặt mục tiêu sản lượng 2.665 triệu kWh (năm 2017 đạt 3.328 triệu kWh), Lợi nhuận trước thuế đạt 644 tỷ đồng trong 1.575 tỷ đồng doanh thu.

Công ty hiện đang triển khai mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim, đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Đa mi, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi….

Trước đó, Năm 2017 (6/2017) là năm đầu tiên Công ty đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCoM, Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 20.500 đồng/cổ phiếu. Với mức vốn điều lệ 4.224 tỷ đồng tương ứng 422,4 triệu cổ phiếu đăng ký.
Diễn biến cổ phiếu NDH trong 6 tháng gần đây (Nguồn: CafeF)

Nhà máy là công trình thủy điện đầu tiên xây dựng tại nước ta với nguồn thủy năng khai thác từ sông Đồng Nai. Đến tháng 10/2011, công ty chính thức cổ phần hóa với cổ đông lớn là Tổng công ty phát điện 1 nắm giữ 99,93% vốn điều lệ.

Hiện nay, công ty vận hành 4 nhà máy phát điện với tổng công suất 642,5 MƯ, bình quân hằng năm cung cấp lượng điện bình quân đạt 2,6 tỷ KWh. Về cơ cấu cổ đông tại công ty, Công ty mẹ nắm giữ 99,39% vốn điều lệ và phần nhỏ còn lại là do 101 cá nhân khác sở hữu.