Báo cáo tài chính, Kết quả kinh doanh

Lộc Trời công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018: tưởng tăng trưởng ai ngờ lại đi lùi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 công ty cổ phàn Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa mới công bố mới đây, công ty kết quả tăng trưởng khá tích cực. 

báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
Cụ thể kết quả doanh thu thuần kỳ này tăng trưởng mạnh tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái – tương ứng kết quả ghi nhận  2.895 tỷ đồng, tăng 18%, 
Tuy nhiên kỳ này công ty cũng ghi nhận kết qủa lợi nhuận gộp tăng với tốc độ “lững thững” khi chỉ tăng vỏn vẹn 7% so với cùng kỳ – tương ứng kỳ này ghi nhận kết quả đạt 536,3 tỷ đồng, nguyên nhân được cho là do chi phí giá vốn trong kỳ này tăng mạnh tới 20%, chính điều này đã kìm lợi nhuận gộp tăng mạnh. 
Tổng kết nửa đầu năm 2018 Lộc trời ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu kinh doanh khả quan, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.642 tỷ đồng, trong đó  có khoản 224 tỷ đồng  là phần giảm trừ doanh thu – công ty cũng giải trình đây là do công ty tiến hành chiết khấu thương mại cho khách hàng khiến cho kỳ này giá trị khoản chi này bị tăng mạnh.
báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
 Trong khi đó, một chỉ tiêu khác có kết quả khả quan hơn là Hàng bán bị trả về với giá trị ghi nhận chỉ hơn 4,8 tỷ đồng. Như vậy tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 công ty ghi nhận kết quả đạt  4.418 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 7%  
Về hoạt động tài chính trong kỳ, công ty cũng ghi nhận khoản chi phí kỳ này có khoản tăng bất thường của chi phí tài chính khi tăng tới 22 tỷ đồng so với kết quả cùng kỳ – tương ứng ghi nhận kết quả kỳ này đạt  90,6 tỷ đồng chi phí tài chính, được biết hầu hết là chi phí lãi vay chiếm phần lớn 
Cũng theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018 của công ty, tính đến ngày 30/06/2018, Lộc Trời ghi nhận chỉ tiêu nợ phải trả tăng tới  700 tỷ đồng so với hồi đầu năm tương ứng kết quả ghi nhận kỳ này đạt 4.973 tỷ đồng. 
Trong đó khoản vay nợ tài chính dài hạn không có gì thay đổi lớn với con số 220 tỷ đồng được giữ nguyên, trong khi đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng những  809 tỷ đồng so với hồi kết thúc quý I –  2.954 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, các khoản chi phí cũng có biến động lớn khi chi phí bán hàng kỳ này ghi nhận kết quả còn hơn 92 tỷ đồng – giảm 8 tỷ đồng đầy tích cực  thì đối lập là chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này ghi nhận phát sinh tới 174 tỷ đồng  – tương ứng tăng tới 32 tỷ đồng so với quý II năm ngoái. 
Lộc trời cho biết chi phí này tăng là do công ty tăng khoản lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi, và tăng cho phí nhân viên quản lý. Còn về việc chi phí bán hàng tiết kiệm được 8 tỷ đồng giảm được chi phí quảng cáo khuyến mãi  với con số công ty kỳ này tiết kiệm được lên đến 40 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2017. 
báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
Với những biến động trên, Lộc Trời kết thúc nửa đầu năm 2018 với kết quả kinh doanh giảm nhẹ lợi nhuận sau thuế đạt 190,2 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2017 con số này là 196 tỷ đồng. Tuy nhiên điểm nổi bật trong đó là kết quả ghi nhận kỳ trước lên đến  gần 117 tỷ đồng lãi sau thuế.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2018 Lộc Trời đặt mục tiêu đạt 9.878 tỷ đồng  doanh thu thuần  và đạt 589 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế . Như vậy kết thúc nửa đầu năm nay, LTG đã hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm và  4 5% chỉ tiêu về doanh thu cả năm.