Báo cáo tài chính, Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Vốn điều lệ

Muốn trở lại sàn HOSE trong năm 2018, Vua tôm Minh Phú tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Theo đại hội cổ đông của Công Ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) được diễn ra vào tháng 3 vừa qua, trong đại hội thông qua nhiều nội dung về kết quả kinh doanh, đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ niêm yết cổ phiếu trong năm 2018.

Về kết quả kinh doanh của Vua tôm Minh Phú, kết thúc năm 2017, doanh thu thuần vượt 6,79% so với kế hoạch – đạt 16,852 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đạt gần 85% – 714 tỷ đồng. Trong năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành và vượt 1,69% kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch, sản lượng sản xuất vợt so với kế hoạch 0,86%.

Tuy nhiên lợi nhuận giảm là do một phần tồn kho giá cao của năm trước và do thị rường cạnh tranh khá cao, đặc biệt tại thị trường các nước như Ấn Độ, Indonesia giá nguyên liệu rẻ hơn rất nhiều dẫn đến phải chấp nhận lợi nhuận ít hơn để cạnh tranh với đối thủ.

Về kế hoạch kinh doanhtrong năm tới, Công ty đặt mục tiêu đạt 63.000 tấn tôm thành phẩm sản lượng sản xuất hợp nhất, kim ngạch xuất khẩu hợp nhất khoảng 800 triệu USD. Theo đó, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.800 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt khoảng 990 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đại hội MPC cũng được thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận 12,5 triệu đồng/người/tháng, HĐQT không kiêm nhiệm khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, thành viên của Ban kiểm soát không kiêm nhiệm và kiêm nhiệm nhận tương ứng 20 triệu đồng và 4 triệu đồng/người/tháng.

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm tới, MPC dự kiến trong năm 2018 tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, Công ty sẽ phát hành thêm 68,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán thời điểm 31/12/2017 Công ty mẹ. Dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng lên đến gần 1,385 tỷ đồng.

Ngoài ra, MPC sẽ phát hành 1,5 triệu cổ phần để thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty với tổng mệnh giá gần 5,4 tỷ đồng. Dự kiến qua 2 đợt phát hành vốn điều lệ của Minh Phú sẽ tăng lên đạt 1.400 cổ phần. Bên cạnh đó, với tham vọng tăng vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ đồng, công ty dự định phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư.
Diễn biến cổ phiếu MPC trong 3 tháng gần đây (Nguồn: stockbiz)

Trong hội nghị, MPC cũng đề trình ĐHCĐ thông qua chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang HOSE trong năm 2018. Trước đó, ngày 31/3/2015 MOC đã xin hủy niêm yết trên sở GDCK TPHCM, do việc niêm yết trên sàn chứng khoán khiến công ty khó tăng vốn vì bị giới hạn room nhà đầu tư nước ngoài ở mức 49%.