Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Tin hoạt động

Nợ phải trả của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam chiếm 62,6% tổng tài sản – lên tới 13.085 tỷ đồng

Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Vinatex (mã chứng khoán: VGT) đạt được kết quả kinh doanh 2017 khá tích cực với Vinatex tăng trưởng 12% so với năm 2016 về chỉ tiêu doanh thu –  đạt 18.464 tỷ đồng tổng doanh thu, . Lợi nhuận trước thuế  tăng 9% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 – đạt trên 748,5 tỷ đồng,. Lợi nhuận sau thuế đạt 685 tỷ đồng, trong đó cổ đông công ty mẹ gần 386 tỷ đồng  lợi nhuận sau thuế. .
kết quả kinh doanh 2017

Đáng chú ý Trong cơ cấu tổng doanh thu của tập đoàn, doanh thu thuần chiếm hơn 94,5% tổng doanh thu tăng so với năm 2016 tăng những 1.985 tỷ đồng – đạt 14.446 tỷ đồng,
Cụ thể hơn về cơ cấu doanh thu,  mảng xuất khẩu nhập khẩu và kinh doanh thương mại đạt 1.709 tỷ đồng –  chiếm 9,8% cơ cấu tổng doanh thu;, mảng công nghiệp dệt may đạt 14.296 tỷ đồng – chiếm 81,9% cơ cấu tổng doanh thu,  còn lại là từ hoạt động khác.

việc đẩy mạnh xuất khẩu trở thành cách tốt nhất để tạo ra sự tăng trưởng cho Vinatex giải quyết vấn đề thị trường dệt may trong nước dần trở nên bão hòa. Năm 2017, hoạt động xuất khẩu tăng 2.041 tỷ đồng so với năm ngoái, -mang lại 12.009 tỷ đồng, chiếm 68,8% trong cơ cấu doanh thu,.đáng chú ý trong khi đó doanh thu từ nội địa chỉ  chiếm một phần rất nhỏ với tỷ lệ 31,2%.

kết quả kinh doanh 2017
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Vinatex đạt 20.906 tỷ đồng tổng tài sản, đạt 7.821 tỷ đồng vốn chủ sở hữu . Nợ phải trả đang có mức tăng trưởng đáng báo động, hiện nay đang chiếm 62,6% tổng tài sản – đạt 13.085 tỷ đồng,, trong đó chủ yếu là nợ vay với 5.088 tỷ đồng vay nợ trung, dài hạn và 4.826 tỷ đồng ngắn hạn . Kết thúc năm 2017, Vinatex có  lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 569 tỷ đồng .
Với kết quả kinh doanh tích cực mà Vinatex đã đạt được trong năm 2017, HĐQT Vinatex lên phương án trả cổ tức  tỷ lệ 5% cho năm 2017, dự kiến tổng số tiền chi cho đợt trả cổ tức này là 250 tỷ đồng.
Trong tài liệu họp Đại hội cổ đông mới công bố gần đây, Vinatex đặt kế hoạch kinh doanh khá cẩn trọng nâng tổng doanh thu cả năm 2018  tăng trưởng 10% so với kết quả thực hiện năm 2017 lên mức 20.319 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ăng 5,23% so với năm 2017 –  ước đạt 788 tỷ đồng.

Tính riêng kết quả kinh doanh quý 1/2018, Vinatex đã đạt kết quả doanh thu hợp nhất đạt gần 4.400 tỷ  và đạt 178,5 tỷ đồng  lợi nhuận sau thuế ,  so với cùng kỳ năm ngoái tăng 31%.  cổ đông công ty mẹ thu về lợi nhuận sau thuế thuộc về đạt 106 tỷ đồng.

Cuối tháng 3 vừa qua, để mua 50 triệu cổ phiếu VGT tập đoàn Itochu đã chi khoảng 5 tỷ yên (tương đương 46,9 triệu USD), sau sự kiện thu mua cổ phần VGT này, đánh dấu sự kiện trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Bộ Công thương, hiện nay Itochu thành công nâng cổ phần tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam lên 13%, . Trước đó, sau khi doanh nghiệp được IPO năm 2014, Itochu đã sở hữu gần 3% cổ phần VGT.