Đại hội cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Tin hoạt động, Vốn điều lệ

SCSC chuẩn bị niêm yết trên sàn HOSE

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  tới đây của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC) vừa công bố , cuộc họp dự kiến được tổ chức vào thời gian cụ thể là  28/6 tới đây.
Dự kiến tại đại hội cổ đông lần này, ban lãnh đạo công ty – HĐQT sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018  để cổ đông thông qua với mục tiêu : doanh thu thuần so vói kết quả thực hiện năm trước tăng 7% – tương ứng đạt 694 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với năm 2017 đã đạt được – đạt 466 tỷ đồng, .

Đại hội đồng cổ đông SCSC

Năm 2018  này công ty cũng có kế hoạch chia cổ tức với Tỷ lệ cổ tức chi trả 45%,  so với năm trước giảm 15%, trước đó trong năm 2017 công ty có kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ dự kiến chi trả 60%. cổ tức năm 2017  Công ty đã tạm ứng 30% cho cổ đông.
Tại đại hội cổ đông thường niên chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới, cơ cấu thành viên trong hội đồng quản trị cùng ban kiểm soát cũng sẽ có thay đổi lớn , cụ thể cổ đông dự kiến sẽ bầu cử  ban kiểm soát với số lượng 3 người và 7 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
Đáng chú ý, trong thời gian tới, ngay trong năm 2018,  HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn cho biết trong năm 2018 Công ty hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu SCS trên  sàn chứng khoán HOSE, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong quá trình hoạt động của công ty.
Điểm lại kết quả kinh doanh của SCSC năm 2017, SCSC đạt doanh thu thuần  vượt  6% kế hoạch năm – đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng so với kế hoạch năm vượt 19% .nhờ  SCSC ký hợp đồng phục vụ thêm 1 hãng hàng không mới là SF Airlines giúp cho năm 2017 công ty thu được kết quả khởi sắc như vậy, ngoài ra còn nhờ một loạt các sự việc khác như tái ký các hợp đồng hết hạn; đồng thời  kiểm soát chặt chẽ chi phí. kết hợp tăng trưởng hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong năm 2017, công ty cũng đã thực hiện 2 lần tăng vốn điều lệ và đã thành công kéo vốn điều lệ tăng lên 571,7 tỷ đồng. thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP bên cạnh hoạt động phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ.

Đại hội đồng cổ đông SCSC

Tính đến thời điểm hiện tại, SCSC có 4 cổ đông lớn gồm Vietnam Airlines (13,12%),  Gemadept (32,25%),  Công ty cổ phầnThương mại Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn hàng không (8,83%) và Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 (12,6%)