Kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 Petrolimex: giá dầu tăng kéo kết quả tăng trưởng đầy khả quan

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, sàn niêm yết cổ phiếu HOSE – mã chứng khoán: PLX) Tập đoàn kết thúc quý II với kết quả rất ấn tượng. 

báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018

Cụ thể theo công bố, kết quả lãi ròng kỳ này đạt mức 1,162 tỷ đồng – tương ứng mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái 48%. Tổng kết lãi ròng nửa đầu năm 2018 công ty đạt mốc lũy kế tăng trưởng đến 16% – tương ứng đạt tới 2,061 tỷ đồng.

Đáng chú ý kỳ này công ty có kết quả Tổng doanh thu thuần hợp nhất  tăng 30.5% so với cùng quý 2 năm 2017 – tương ứng đạt 96,757 tỷ đồng. Lý giải về nguyên nhân tăng mạnh doanh thu là do thuận lợi đến từ do giá dầu thô thế giới (WTI) tăng mạnh trong kết quả ghi nhận  bình quân  nửa đầu năm 2018 -tăng 31%  so với quý II năm ngoái – đạt mốc 65.46 USD/thùng. Trong khi đó bình quân cùng kỳ năm 2017 công ty ghi nhận kết quả đạt 49.95 USD/thùng.

Với biến động giá tăng tạo thế thuận lợi cho Petrolimex, công ty ghi nhận Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế  đạt 56% kế hoạch đề hồi đầu năm – tương ứng đạt 2,809 tỷ đồng,  so với cùng kỳ  tăng 13%. Nổi bật nhất là mảng xăng dầu đem lại sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2018 tăng 9.3% so với quý II năm ngoái là 5,097,584 M3/tấn. Trong khi đó về kết quả lãi trước thuế công ty đạt mốc đóng góp trong tổng kết quả lãi trước thuế 52.5% – tương ứng đóng góp 1,476 tỷ đồng.

Noài mảng kinh doanh xăng dầu, các hoạt động khác chiếm 47.5% trong cơ cấu tổng lợi nhuận hợp nhất – tương ứng đóng góp 1,333 tỷ đồng. Đáng chú ý là các mảng như:  hóa dầu, nhựa đường, hóa chất (384 tỷ đồng); nhiên liệu hàng không (207 tỷ đồng), vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ  (214 tỷ đồng); kinh doanh kho (134 tỷ đồng); kinh doanh gas (110 tỷ đồng)…

báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018

Lũy kế nửa đầu năm 2018 về kết quả tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn là 2,278 tỷ đồng, trong đó 2,061 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ. Về kết quả ghi nhận riêng quý II, Petrolimex ghi nhận kết quả doanh thu thuần đạt 51,326 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1,162 tỷ đồng.
 
Xem thêm: >> Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018 Tập Đoàn Bảo Việt: tăng trưởng 37,8% về chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Petrolimex, Tập đoàn đặt kỳ vọng  doanh thu thuần đạt 158,000 tỷ đồng, về kế hoạch lãi trước thuế công ty đặt mục tiêu đạt 5,000 tỷ đồng. Như vậy với kết quả ghi nhận nửa đầu năm 2018 công ty ghi nhận kết quả doanh thu đạt  61% về doanh thu và đã hoàn thiện được 56% về kế hoạch lợi nhuận cả năm lợi nhuận.