Kết quả kinh doanh

Đại hội cổ đông Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh: cổ đông nhất quyết chia cổ tức tỷ lệ 30%

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Mã chứng khoán: TCT) vừa mới công bố mới đây, tại đại hội lần này, cổ đông đã thông qua kế hoạch cho cổ tức cho cổ đông năm 2018 với tỷ lệ c30%/vốn điều lệ TCT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty ban hành Nghị quyết HĐQT vào ngày 18/6,  nội dung của nghị quyết lần này là về kế hoạch chia cổ tức năm 2018,  công ty sẽ không chia cổ tức cho cổ đông với kế hoạch . Tuy vậy, theo nghị quyết đại hội cổ đông mới được công bố thì kế hoạch này có thay đổi so với kế hoạch của HĐQT ban đầu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Nguồn: TCT – Nghị quyết không chia cổ tức được HĐQT công ty đưa ra ngày 18/6. 

Trong 10 năm trở lại đây, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vẫn luôn được biết đến là “gia đình có điều kiện” mới mức trả cổ tức bằn tiền mặt rất cao với tỷ lệ trung bình khoảng 40%, đáng chú ý với năm 2013, công ty mạnh tay chia cổ tức ở tỷ lệ 70%. Năm 2017 vừa qua, công ty cũng đã chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 55%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
 Trong 10 năm trở lại đây về lịch sử trả cổ tức của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. HL tổng hợp

Ngoài việc chi mạnh tay cổ tức bằng tiền mặt, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh  cũng mạnh tay tay chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 1:1 bằng cổ phiếu vào tháng 1 và tháng 10 năm 2014. Sau hai lần phát hành cổ phiếu bằn cổ tức lần này, cổ đông tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của công ty lên gấp 4 lần.

Đáng chú ý, Ông lớn cổ tức cũng thể hiện điều kiện của mình rõ ràng thông qua báo cáo tài chính quý I với nội lực tài chính “không có gì ngoài tiền mặt”, Tính đến thời điểm kết thúc quý I/2018 công ty có  126 tỷ đồng khoàn tiền và các khoản tương đương tiền,  so với thời điểm đầu năm khoản này tăng mạnh lên tới 120 tỷ đồng, Trong đó 119 tỷ đồng là khoản tương đương tiền, còn lại 7 tỷ đồng là các khoản tiền.

Như vậy tại thời điểm ngày 31/3/2018, riêng khoản tiền và các khoản tương đương tiền đã chiếm 37,2% trong cơ cấu tổng tài sản của công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính quý I/2018 Viettel Global: kết quả kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc

Về kế hoạch kinh doanh Cáp treo Núi Bà Tây Ninh  năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tăng 10% so với năm trước về chỉ tiêu doanh thu của công ty – tương ứng đạt 172 tỷ đồng, ; Tuy nhiên về kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty kỳ này đặt mục tiêu giảm mạnh giảm 22% – tương ứng đạt 73,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng đầu năm công ty đã cán mốc kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận với kết quả 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, về kết quả doanh thu công ty ghi nhận kết quả đạt 102 tỷ đồng