Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Đại hội cổ đông VAEM 2018: lên kế hoạch cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 28%

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)  sáng ngày 29/6,  tổ chức đại hội cổ đông VAEM 2018. Trước đó, trước khi tổ chức đại hội cổ đông một ngày, Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam đã bổ sung thêm nội dung về bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

đại hội cổ đông VAEM 2018

Theo đó,  đề cử vào Hội đồng quản trị là ông Lê Hữu Phúc, hàm Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu châu Mỹ.  từ năm 1998 Ông Phúc đã  công tác tại Bộ Công Thương. Nếu được đại hội cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị của Công ty sẽ tăng lên gồm 6 thành viên.

Điểm lại kết quả kinh doanh VAEM 2017 vừa qua,  Doanh thu của VAEM chỉ tăng trưởng gần 6%.  tình hình doanh của công ty mẹ sụt giảm mạnh, VEAM báo lãi riêng công ty mẹ năm trước đó lãi 7.948 tỷ đồng – năm 2017 vừa qua công ty mẹ chỉ ghi nhận vỏn vẹn 522 tỷ đồng

 Về mục tiêu kinh doanh Công ty lên kế hoạch kinh doanh 2018 khá “tham vọng” với mục tiêu doanh thu tăng trưởng tăng 39% so với kết quả thực hiện 2017.  Với kết quả kinh doanh ảm đạm năm trước, công ty mẹ VEAM lên kế hoạch kinh doanh 2018 với mục tiêu khủng. Riêng công ty mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thế  tăng trưởng gấp 9,4 lần năm trước – đạt 4.908 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông năm 2018 lần nay, kế hoạch cổ tức chia cổ tức cho năm 2017, VEAM trình kế hoạch  trả cổ tức với tỷ lệ 3,7%. với lợi nhuận năm 2017 là 491,6 tỷ đồng. Sau khi Công ty trích lập cổ tức cho năm 2017 cung trích lập , như vậy,  VEAM sẽ chia hết lợi nhuận lợi nhuận để lại.

Về kế hoạch cổ tức cho  năm 2018, ban lãnh đạo VAEM cũng cho biết về mục tiêu năm 2018 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 28% (đã được thông qua tại đại hội cổ đông lần đầu.

Khẳng định trước cổ đông chủ tịch VEAM, vói những gì đã đạt được trong 6 tháng đầu năm công ty hoàn toàn có thể tự tin với kế hoạch trả cổ tức cho năm 2018 với tỷ lệ 28%. Sau tháng 7 / 2018 sẽ được công bố số liệu cổ tức chính thức ngay khi các liên doanh chia cổ tức.

Về kế hoạch thoái vốn của công ty trong năm 2018, công ty cũng công bố tại đại hội  Bộ Công Thương sẽ thoái 52,47% vốn theo Nghị quyết của Chính phủ  trong năm 2018 . Theo đó công ty sẽ thoái vốn theo đề nghị của Bộ Công Thương.

đại hội cổ đông VAEM 2018

Xem thêm: >> Quốc Cường Gia Lai và những dự án vẫn còn dở dang trong năm 2018

Hiện nay bộ Công thương đang là cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất tại VEAM với tổng số cổ phần tại công ty đạt tỷ lệ 88,47% vốn điều lệ, 6% của  Công ty Thương mại & Đầu tư Hòa An.