Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Dầu ăn Tường An đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng 51% – 250 tỷ đồng năm 2018

Kết quả kinh doanh khởi sắc

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Công ty CP Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) đạt doanh thu tăng 9% so với năm 2016 tương ứng đạt 4.338 tỷ đồng hoàn thành 99,2% kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.

Nguồn: CafeF
Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế tăng 97,6% tương ứng đạt 166 tỷ đồng so với, năm 2016. Theo đó lợi nhuận sau thế đạt 132,75 tỷ đồng. Với kết quả đạt được khá tốt, hội đồng quản trị công ty trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt lên đến 24%.

Trước đây, mặc dù có thị phần đứng thứ 2 sau Cái Lân nhưng kết quả kinh doanh của Dầu Tường An không thực sự tốt. Cái Lân trong giai đoạn năm 2014-2016 doanh thu gấp 2,5 lần dầu ăn Tường An – 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận của Cái Lân cũng đạt mức 600-900 tỷ đồng – gấp 10-15 lần so với Dầu ăn Tường An.

Kết quả kinh doanh của dầu ăn Tường An có bước chuyển biến khá tốt sau khi được Kido Group thâu tóm từ cuối năm 2016. Hiện nay công ty này đang nắm giữ 61,9% cổ phiếu TAC của Công ty CP Dầu thực vật Tường An.

Dự kiến mục tiêu năm 2018

Năm 2018, Dầu ăn Tường An đặt mạnh tay đặt mục tiêu lớn đạt 5.100 tỷ đồng tương ứng với tăng 18% so với năm 2017. Ước tính lợi nhuận trước thuế tăng 51% tương ứng đạt 250 tỷ đồng, tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 24%.

Một trong những nội dung sẽ trình hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội sắp diễn ra là việc giải tỏa các cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên chức tại công ty trước thời hạn. Trước đó vào tháng 10 năm 2017 vừa qua, công ty đã phát hành hơn 1,61 triệu cổ phiếu ESOP với 12 tháng hạn chế chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị quyết trình HĐCĐ chấp thuận giải tỏa 12 tháng hạn chế này trước thời hạn cho cổ phiếu ESOP nhằm tạo động lực lao động và thu hút nguồn nhân tài, ghi nhận cống hiến gắn bố của nhân viên đối với công ty.