Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Tin hoạt động

FPT công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm khởi sắc – tăng trưởng lãi sau thuế 21% sau thoái vốn khỏi bán lẻ và thương mại

Công ty Cổ Phần FPT (Mã chứng khoán: FPT) công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm với kết quả khá khả quan , cụ thể:  kết quả doanh thu tăng trưởng 21 % và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 34% (trong điều kiện so sánh tương đương). Trước đó vào năm 2017, kết quả kinh doanh  hợp nhất của FPT tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết.của FPT Retail và Synnex FPT.
kết quả kinh doanh
Cụ thể, doanh thu FPT tương đương 106% kế hoạch lũy kế; – đạt 8.290 tỷ đồng,  lợi nhuận trước thuế tương đương 116% kế hoạch lũy kế– đạt 1.408 tỷ đồng.Về kế hoạch kinh doanhh năm 2018, FPT đặt kế hoạch kinh doanh khá cẩn trọng doanh thu  giảm 50,1% so với thực hiện năm 2017 – đạt 21.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 18,1% so với kết quả kinh doanh trong năm 2017 – đạt 3.484 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc sau thoaí vốn tại  FPT Retail và FPT Trading.
Năm 2017 kết quả kinh doanh của FPT hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của Synnex FPTvà FPT Retail, Vì vậy nếu tính theo phương pháp so sánh số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, thì kỳ này FPT chịu doanh thu giảm 49% và lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế của FPT tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 1.184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  đạt 936 tỷ đồng – tương ứng tăng 26%, lãi trên mỗi cổ phiếu – EPS đạt 1.762 đồng. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận kỳ này tăng vọt bằng 2,4 lần so với cùng kỳ – tương ứng đạt 17%.
Kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính tăng trưởng 24% –  đạt  4.357 tỷ đồng, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 483 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là trong 5 tháng đầu năm 2018  lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu tăng trưởng 27% – đạt 2.869 tỷ đồng.
Khối viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 3.449 tỷ đồng – tăng trưởng 16%, trong khi đó lợi nhuận trước thuế  tăng trưởng 11% –  đạt 585 tỷ đồng,.
kết quả kinh doanh
Bên cạnh đó, một trong những hoạt động đáng chú ý trong 5 tháng đầu năm 2018, FPT đạt được hai thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị 30 triệu USD. trong lĩnh vực chuyển đổi số tại thị trường Nhật Bản.

Kết thúc 5 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 25% – đạt 3.090 tỷ đồng, và  lợi nhuận trước thuế  so với cùng kỳ năm trước tăng 35%   – đạt 494 tỷ đồng. Doanh thu từ nước ngoài tăng 22% so với cùng kỳ và trong cơ cấu doanh thu của FPT hiện đang đóng góp 37% doanh thu.