Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

Hyundai Motor cơ đấu quản trị sau khi hợp nhất Mobis và Glovis

Tập đoàn Hyundai motor sẽ tiến hành cơ cấu hại hệ thống quản trị sau khi hợp nhất Hyundai Mobis và Glovis theo tỉ lệ 1:0,61.
Một trong những công ty hàng đầu của Hàm Quốc về ô tô, ngày 28/3 vừa qua Hyundai motor đã đưa ra thông báo về kế hoạch cơ cấu lại hệ thống quản trị nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng  cũng như giá trị của thành viên cổ đông, trong bối cảnh phải chịu những áp lực  từ phía chính phủ để cấu trúc lại tổ chức vào cuối tháng.

Hyundai Glovis thông tin rằng số thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn chuyên về sản xuất phụ tùng ô tô Hyundai Mobov cùng liên minh hậu cần đã xác định và thông qua kế hoạch mở rộng quy mô của Hyundai Mobis cùng các hoạt động kinh doanh sau bán hàng và hợp nhất. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhất trong việc thay đổi cấu trúc kinh doanh của mảng ô tô

Trụ sở chính của Hyundai – Kia Motor
Việc xác nhập được công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers thực hiện với tỷ lê phân phối cho việc xác nhập của Hyundai Moubis và Hyundai Glovis theo quy định của luật dịch vụ đầu tư tài chính thị trường Vốn Hàn Quốc. 0,61 là cổ phần mà cổ đông sở hữu Hyundai Mobis được sở hữ sau khi Hyundai Glovis đại tu. 
Tỷ lệ phân phối là yếu tố giá trị của modun Hyundai Mobis và các doanh nghiệp sau bán hàng có cùng với giá trị thị trường cổ phiếu của Hyundai Glovis. Tuy nhiên việc xác nhập này phải được sự chấp thuận đến từ phía các cổ đông đang có cổ phần tại Hyundai Mobis và các cuộc họp chung với Hyundai Glovis. Nếu như việc xác nhập này được thông qua thành công thì mọi thay đổi sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2018, ngay sau đó sẽ là thay đổi danh sách cổ phần Hyundai Mobis và bổ sung danh sách cổ phẩn của Hyundai Glovis bắt đầu từ cuối tháng 7/2018
Việc thay đổi cấu trúc kinh doanh, Hyundai Motor Group sẽ xét lại cấu trúc quản trị của danh nghiệp theo đó các thành viên của Kia Motors, Hyundai Glovis, Hyundai Steel được xem xét được bán cổ phần Hyundai Mobis cho chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor. Trong đó Kia Motors sở hữu 16,9% cổ phần, Hyundai Glovis là 0,7%, Hyundai Steel 5,7% của Hyundai Mobis.
Được biết việc thay đổi này không liên quan đến sự kế thừa di sản của chủ tịch tập đoàn Hyundai ông Chung Mong-koo sẽ vẫn đóng vai trò là cổ ông chính. “Cam kết của nhóm về một cấu trúc quản trị minh bạch và có trách nhiệm hơn sẽ đem lại lợi ích cho tất cả bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, nhà quản lý và khách hàng”. Sau khi được tái cấu trúc, Hyundai sẽ chú trọng vào việc củng cố công nghệ di động trong lĩnh vực xe tự lái, kết nối với các động cơ có sự tăng trưởng trong thị trường tương lai.