Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Tin hoạt động

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018 CTCP Chứng khoán Rồng Việt: giảm mạnh do ảnh hưởng từ diễn biến xấu của thị trường chứng khoán

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018 CTCP Chứng khoán Rồng Việt (sàn HOSE – mã chứng khoán: VDS), kỳ này công ty ghi nhận kết quả có biến động – rung lắc không kém tinh hình thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua. 

kết quả kinh doanh


Cụ thể: kỳ này công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt mức 240 tỷ đồng  so với kết quả cùng kỳ năm ngoáităng trưởng 49%.  Tuy nhiên, kết thúc quý 2/2018 công ty có kết qủa “thụt lùi’ nhẹ của chỉ tiêu lãi ròng – đạt 54 tỷ đồng – so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái giảm nhẹ 5%. 

Tính riêng kết quả kinh doanh Rồng Việt trong quý 2/2018 vừa qua, Rồng Việt kết thúc quý II với kết quả doanh thu có tăng trưởng khá tích cực với mức tăng 11% so với kết quả ghi nhận quý II/2017 – ghi nhận kỳ này đạt 112 tỷ đồng doanh thu hoạt động. 

Đáng chú ý, kỳ này công ty  tăng mạnh các khoản lãi cho vay và khoản phải thu chiếm phần  lớn trong cơ cấu doanh thu – chiếm tới gần 47% , so với kết quả ghi nhận cùng kỳ  năm ngoái tăng mạnh lên 53%.  Bên cạnh đó, kết thúc quý II công ty cũng ghi nhận kết quả lãi đến từ từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi / lỗ tăng khả quan với mức tăng trưởng đạt 13% so với cùng kỳ năm ngoái – đạt hơn 31 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, 3 tháng quý 2 vừa qua, thị trường chứng khoán hứng chịu đợt giảm điểm khủng khiếp ít nhiều tác động xấu đến doanh thu từ môi giới chứng khoán của Rồng Việt – kỳ này ghi nhận đạt mức 24 tỷ đồng về so với cùng kỳ năm ngoái giảm 18%. 

Trong quý, Rồng Việt ghi nhận khoản lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ  đạt mức 43.5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng vọt  293% s. Cùng với đó, chi phí môi giới chứng khoán  đạt  gần 21 tỷ đồng – tăng 41% so với kết quả ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.  Như vậy kết thúc quý 2, công ty ghi nhận tăng 87% chi phí hoạt động – ứng với đạt 93.5 tỷ đồng.

Về kết quả lơi nhuận của Rồng Việt quý 2/2018, công ty kết thúc quý này với 4,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với kết quả năm ngoái giảm mạnh, kết quả năm ngoái lợi nhuận sau thuế đạt 32.8 tỷ đồng

kết quả kinh doanh
kết quả kinh doanh quý II của Chứng khoán Rồng Việt

Xem thêm: >> Báo cáo tài chính quý II/2018 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre: tăng trưởng ấn tượng nhờ doanh thu tài chính khổng lồ

Tổng kết kết quả kinh doanh Rồng Việt nửa đầu năm 2018, Rồng Việt ghi nhận kết quả doanh thu đạt mốc 240 tỷ đồng, so với kết quả năm trước tăng  49%, ngược lại với kết quả doanh thu, công ty ghi nhận kết quả lãi ròng kỳ này so với cùng kỳ năm ngoái giảm nhẹ 5% – tương ứng đạt 54 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2018, Rồng Việt ghi nhận tổng tài sản so với đầu năm tăng trưởng gần 12% – đạt mức 2,058 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn trong cơ cấu tổng tài sản là nợ phải trả đạt 962 tỷ đồng – chiếm 46% trên tổng tài sản. Đáng chú ý, kỳ này các khoản cho vay của Rồng Việt tăng mạnh 22%, tăng từ 1,312 tỷ đồng lên 1,607 tỷ đồng.