Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý 1/2018, Coteccons lãi 290 tỷ đồng – giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cái tài chính hợp nhất quý 1/2018 Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) công bố vừa qua, doanh thu thuần giảm 1% so với năm ngoái – đạt 4.311 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 297 tỷ đồng – giảm gần 17%.
(Nguồn: CafeF)

Ngoài ra, khoản lãi từ công ty liên kết tăng mạnh lên từ 4 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng, về nguyên nhân khiến cho lợi nhuận của công ty giảm mạnh hơn doanh thu là do Giá vốn tăng lên làm cho biên lợi nhuận gộp của CTD giảm từ 8,7% xuống còn 6,6% trong quý này.

Về kết quả kinh doanh của Conteccons, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng – giảm 10 tỷ đồng so với quý 1 năm 2017 nhờ có khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm gần 20 tỷ đồng và khoản lợi nhuận khác 50 tỷ đồng. EPS đạt 3.529 tỷ đồng.

Hiện nay, Conteccons đang nhận thầu dự án xây dựng tổ hợp sản xuất oto Vinfast khiến cho chi phí xây dựng dở dang tăng từ 41 tỷ đồng (cuối năm 2017) lên đến 285 tỷ đồng, ngoài ra khoản phải thu đối với Công ty CP Vinhomes tăng từ 73,2 triệu đồng lên 478 tỷ đồng.
(Nguồn: CafeF)

Hiện nay, biên lợi nhuận của CTD đang có dấu hiệu giảm rất mạnh do giá nguyên liệu tăng, một số dự án ký mới với các khách hàng trung thành và việc ghi nhận một số dự án bị đẩy sang năm 2018 kéo biên lợi nhuận gộp giảm, tính đến cuối năm 2017, biên lợi nhuận gộp chỉ còn 7,4% so với năm 2016 giảm 1.3%