Chân dung doanh nghiệp, Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh, Tin hoạt động

Lợi nhuận giảm một nửa trong năm 2017, Vinacafe đặt kế hoạch kinh doanh 2018 dè dặt

Lợi nhuận giảm một nửa, Sản lượng xuất khẩu không đạt trong năm 2017

Theo báo cáo Kết quả kinh doanhnăm 2017, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) ghi nhận doanh thu  tăng 41% so với năm trước – đạt 2.596 tỷ đồng,; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 53% so với năm trước – đạt 53,7 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh

Lý do chính khiến cho Vinacafe giảm mạnh lãi la do thu nhập khác giảm mạnh chỉ đạt 23 tỷ đồng trong năm 2017 trong khi đó, năm 2016 công ty ghi nhận đạt  113 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm kết thúc năm 20178, Vinacafe ghi nhận  tăng 7,6% so với đầu năm tổng tài sản – tương ứng đạt 2.329 tỷ đồng.  Trong đó, chiếm phần nhỏ là nợ dài dài hạn – chiếm 5% trong cơ cấu tổng tài sản – đạt 111,4 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn – chiếm 39% cơ cấu – đạt 903 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh cụ thể trong sản xuất Trong năm 2017, tổng diện tích trồng lúa đạt 4.163 ha và tổng diện tích cà phê của Vinacafe là 16.501 ha ,hoàn thành kế hoạch đề ra.  Kim nghạch xuất khẩu cà phê đạt 73 triệu USD với tổng sản lượng đạt cà phê xuất khẩu đạt 37 nghìn tấn,   so với mục tiêu năm hoàn thành 73%.
Theo lý giải của Vinacafe về nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hồi đầu năm là do bắt đầu từ quý I/2017, giá cà phê liên tục giảm mạnh không có dấu hiệu phục hồi, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lượng diện tích cà phê thanh lý để tái canh nhiều, khiến cho kết quả kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng mạnh mẽ do thị trường liên tục bất ổn.
Với đà của kết quả kinh doanh năm 2017, Năm 2018 công ty đăt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 với những mục tiêu khá dè dặt cụ thể: xây dựng kế hoạch với diện tích trồng cà phê và diện tích trồng lúa tương đương năm ngoái. Chỉ tiêu cà phê xuất khẩu  tăng 35% so với thực hiện năm 2017 – tương ứng đạt 50 nghìn tấn cà phê xuất khẩu, và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 25% – đạt 92,3 triệu USD,  Các chỉ tiêu  kinh tế về doanh thu – đạt 3.808  tỷ đồng và lợi nhuận – đạt 96 tỷ đồng –  không có gi thay đổi vẫn tương đương năm ngoái.
 

Kết quả kinh doanh
kế hoạch kinh doanh 2018 của Vinacafe. Nguồn: Vinacafe

Tuy nhiên đáng chú ý trong kế hoạch kinh doanh kỳ này, Vinacafe quyết định đàu tưa mạnh với mức mức đầu tư phát triển tăng gấp đôi từ 212 tỷ đồng lên 508 tỷ đồng,  dự kiến năm nay Vinacafe  chú trọng đầu tư chủ yếu cho xây dựng công trình.
Trong năm nay, Vinacafe sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị định số 26/2017/NĐ – CP và sẽ lựa chọn tổ chức định giá doanh nghiệp . Ngoài ra, Công ty có dự kiến giải thể 9 đơn vị thành viên theo loại hình Công ty có vốn góp nhà nước và Công ty TNHH do Nhà nước sở hữu.