Kết quả kinh doanh, Tin hoạt động, Vốn điều lệ

PNC “cắn răng” bán vốn đầu tư ở CJ CGV để trả nợ


Công ty CP Văn hóa Phương Nam (Mã chứng khoán: PNC) vừa thống nhất bán 12,5% vốn góp với giá dự kiến 160 tỷ đồng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ CGV Việt Nam, được biết bên mua là Công ty CP Đầu tư Kim Cương Đen. Giá trị phần vốn này đạt 19,2 tỷ đồng trên sổ sách. Dự kiến thời gian Kim Cương Đen thanh toán và chuyển nhượng sẽ được thực hiện trước ngày 5/7.
Kết quả kinh doanh

Nguyên nhân dẫn đến quyết định “nhả” CJ CGV cuả PNC là do tình hình kinh doanh của công ty đang hết sức khó khăn. Hiện tại, Phương Nam đang gánh khoản nợ khoảng 693 tỷ đồng , trong đó gồm 195 tỷ đồng   nợ ngắn hạn tại ngày 31/3 , hiện khoản nợ này đang vượt tài sản ngắn hạn; đến ngày 18/5 nợ phải trả của Phương Nam là 321 tỷ đồng. 

Chưa kể ngày 30/6 tời đây là hạn thanh toán nợ của PNC đối với đối tác CJI gồm 7 triệu USD nợ gốc và 18,5 tỷ đồng lãi vay, khoản vay này được Phương Nam thế chấp bằng toàn bộ phần vốn góp tại CGV, ngày 30/6 là hạn chốt và PNC sẽ không được gia hạn.

Trong khi đó, tại đại hội cổ đông vừa qua, ban lãnh đạo Phương Nam không được cổ đông thông qua các phương án tăng vốn điều lệ để giải quyết tình trạng “nợ không lối  thoát” bên cạnh đó liên tiếp khó khăn khi PNC không thể  thanh lý hoặc bán tài sản và cũng không thể vay ngân hàng ng 

 PNC cho rằng nếu không giải quyết kịp thời các khó khăn, nguồn hàng kinh doanh sẽ không đủ ,  đáng lo hơn khi rất có thể PNC sẽ bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế hiện nay đang có xu hướng vượt vốn chủ sở hữu. Đồng thời, đến hạn 30/6 này, phân vốn góp tại CCGV có thể bị thu hồi do tình trạng hiện  nay của PNC không đủ khả năng để trả nợ đúng hạn

Kết quả kinh doanh năm 2017 của PNC khá èo uột, phần lỗ lũy kế đang tăng nhanh chóng và có xu hướng “nuốt trọn” vốn chủ sở hữu – lỗ lũy kế tính đến 31/12/2016 là 106 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu  là 110,4 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số hoạt động kinh doanh (nhập khẩu phim,…) bị lỗ, đồng thờ xử lý nợ khó đòi, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng là vấn đề đau đầu đối với PNC bên cạnh giải quyết thanh lý các khoản chi phí dở dang treo lại từ lâu.
Kết quả kinh doanh

Tại đại hội cổ đông vừa qua, Phương Nam cũng đặt mục tiêu kế  hoạch kinh doanh khá tích cực, cụ thể  doanh thu tăng trưởng 32% so với thực hiện năm 2017 – đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh cụ thể,  công ty sẽ tập trung mở rộng hệ thống bán lẻ cả về số lượng và chất lượng,  , chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu… và đóng cửa các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả để cắt lỗ…

Tại đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phương pháp phát hành cổ phiêu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần , nâng vốn điều lệ từ  110,4 tỷ lên 300 tỷ đồng nhưng không được cổ đông thông qua..