Kế hoạch kinh doanh, Kết quả kinh doanh

PVN quay đầu đạt 7.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 4 tháng đầu năm, đạt 40% kế hoạch kinh doanh 2018

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bốn tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Dầu khí (mã chứng khoán: PVN) tổng doanh thu đạt kế hoạch 30% năm – đạt 177.100 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí và nộp ngân sách nhà nước 31.500 tỷ đồng, trong 4 tháng đầu năm PVN thu về 7.600 tỷ đồng tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt đạt 2,06 triệu tấn riêng trong tháng 4, tổng sản lượng khai thác quy dầu 4 tháng đầu năm đạt 8,34 triệu tấn, so với kế hoạch kinh doanh đề ra hồi đầu năm đạt 36,5%.

 Về mảng khai thác dầu, trong riêng tháng 4 khai thác 1,17 triệu tấn, Lũy kế 4 tháng đạt 4,80 triệu tấn, như vậy với kế hoạch đề ra từ đầu năm đạt 36,2% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu ở ở nước ngoài đạt 0,63 triệu tấn trong 4 tháng vừa qua, ở trong nước 4 tháng đạt 4,16 triệu tấn

Bên cạnh dầu, mảng khai thác khí cũng đem lại kết quả khá tích cực với 0,89 tỷ m3 trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng thu về 3,55 tỷ m3 sản lượng khai thác khí, so với kế hoạch năm đã đạt 37%. Về mảng sản xuất điện, 4 tháng đầu năm PVN cung cấp 7,73 tỷ kWh, trong đó tháng 4 sản lượng điện đạt 2,01 tỷ kWh, đạt 35,8% kế hoạch năm

Sản xuất đạm 4 tháng đầu năm đạt 549 nghìn tấn, trong đó: tháng 4 đạt 135,4 nghìn tấn, so với kế hoạch năm đạt 35,7% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu trong 4 tháng đạt 2,32 triệu tấn – đạt 19,7% kế hoạch năm, trong đó trong tháng 4 sản lượng đạt 648 ngàn tấn.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này là sự phục hồi của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ sau gần 3 năm tạm ngừng hoạt động, vào ngày 20/4/2018 3 dây chuyền sản xuất sợi DTY đã được khởi động trở lại. Kết thúc ngày 30/4 Nhà máy đạt tổng sản lượng 46,7 tấn sợi, đa phần là sản phẩm loại A với tỷ lệ 94%. Dự kiến Nhà Máy sẽ nâng tổng sản lượng lên đến 200 tấn sợi trong tháng 5

Để mở rộng thị trường tiêu thụ cho DTY, PVTEX đã ký Thỏa thuận khung tiêu thụ sản phẩm sợi DTY với hai công ty tiêu thụ sản phẩm DTY chính là Công ty Vân Nam và Công ty Tín Thành. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng lớn cũng đang quan tâm và tiến hành đặt hàng.