Đại hội cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông SMC: Trả cổ tức tỷ lệ 40%

 

Theo nội dung đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với những kết quả rất tích cực, cụ thể: tổng doanh thu thuần ghi nhận trong năm vừa qua tăng 34% so với năm trước – tương ứng đạt 12.654 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra vượt 20%, lợi nhuận sau thuế vượt 80% kế hoạch năm – đạt 270 tỷ đồng. tổng sản lượng tiêu thụ vừa đủ đạt kế hoạch đề ra – đạt hơn 1.056 triệu tấn thép các loại.
 
Với kết quả đạt được 2 năm qua (2016 – 2017) công ty quyết định trả cổ tức tỷ lệ 40%. trong đó, 30% cổ tức là trả bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt (trong đó 5% đã trả). Nhằm nâng vốn lên 545 tỷ đồng công ty sẽ phát hành 12,6 triệu cp cho cổ đông. Về kế hoạch trả cổ tức trong năm 2018, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 20% với hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai.
 
Ngoài ra, công ty cũng trình việc trong quý II, sẽ phát hành 400.000 cổ phần thưởng với tỷ lệ 0,95% theo chương trình lực chọn cho cán bộ công nhân viên năm 2017.
Đánh giá về triển vọng ngành thép trong năm 2018, Bà Loan cũng nhận định ngành thép dự kiến tiếp tục khả quan, nhờ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông và tiện ích của Chính phủ đầu tư ở các thành phố lớn giúp cho hoạt động Tiêu thụ thép nội địa tăng trưởng tốt.
 
Bên cạnh đó, dự kiến trong tương lai sản lượng sản xuất thép sẽ có xu hướng giảm do Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện, dự kiến còn khoảng 35 triệu tấn sẽ tác động tích cực lên thị trường thép toàn cầu. Ngoài ra, dự án Dung Quất của Hòa Phát chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2019 và năm nay Formosa dần đi vào hoạt động sẽ thay đổi vị thế của ngành thép Việt Nam. Nguồn cung chính từ các nhà sản xuất trong nước là điều kiện thuận lợi cho SMC đồng thời Xu hướng bảo hộ ngành thép trong nước ngày càng gia tăng.
Với những cơ hội trên, SMC đặt kế hoạch kinh doanh 2018 mục tiêu đạt 1.100.000 tấn tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018, so với thực hiện năm 2017 tăng 4,2% trong đó: thép xây dựng duy trì mức tương đương năm 2017, thép tấm lá mạ ống tăng 19,3%. Kỳ vọng năm nay doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Nhân sự trong HĐQT có thêm hai thành viên mới là ông Nguyễn Bình Trọng và bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, một thành viên HĐQT độc lập là Tổng giám đốc Công ty Kim khí TPHCM – ông Đặng Huy Hiệp. Phía Công ty Hanwa cũng thay đổi đại diện tại SMC, thay thế ông Taira Yoshiyuki là ông ông Konno Makoto.